Endoscopic Resection of Hypopharyngeal Squamous Cell Carcinoma
Gene Hyun Bok, Won Young Cho, Joo Young Cho, So Young Jin, Ji Ho Ahn, Chang Gyun Chun, Tae Hee Lee, Hyun Gun Kim
Clin Endosc. 2013;46(2):189-192.   Published online 2013 Mar 31     DOI: https://doi.org/10.5946/ce.2013.46.2.189
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Endoscopic resection for superficial hypopharyngeal/laryngeal cancer and clinical pathway options
Wei‐Chen Huang, Li‐Hsiang Cheng, Tien‐Yu Huang, Yu‐Lueng Shih, Wei‐Kuo Chang, Tsai‐Yuan Hsieh, Peng‐Jen Chen
Advances in Digestive Medicine.2019; 6(3): 123.     CrossRef
MG132 reverse the malignant characteristics of hypopharyngeal cancer
JUKE MA, LIANG YU, JIAJUN TIAN, YAKUI MU, ZHENGHUA LV, JIDONG ZOU, JIANFENG LI, HAIBO WANG, WEI XU
Molecular Medicine Reports.2014; 9(6): 2587.     CrossRef