Technical Advances in Endoscopic Ultrasound (EUS)-Guided Tissue Acquisition for Pancreatic Cancers: How Can We Get the Best Results with EUS-Guided Fine Needle Aspiration?
Prashant Kedia, Monica Gaidhane, Michel Kahaleh
Clin Endosc 2013;46(5):552-562.   Published online 2013 Sep 30     DOI: https://doi.org/10.5946/ce.2013.46.5.552
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The role of endoscopic ultrasound-guided fine-needle aspiration/biopsy in the diagnosis of mediastinal lesions
Jingjing Zhou, Ting Cai, Dongwen Wu, Xiong Chen, Fen Wang
Frontiers in Surgery.2023;[Epub]     CrossRef
Diagnostic Yield of Transabdominal Ultrasound-Guided Core Needle Method in Biopsies of Pancreatic Lesions
Bekir Turgut, Süleyman Bakdik, Fatih Öncü, İlknur Küçükosmanoğlu, Meryem İlkay Eren Karanis, Ramazan Saygin Kerimoğlu, Mustafa Saraçoğlu
Ultrasound Quarterly.2023; 39(2): 109.     CrossRef
EUS-guided fine-needle biopsy sampling of solid pancreatic tumors with 3 versus 12 to-and-fro movements: a multicenter prospective randomized controlled study
Kosuke Takahashi, Ichiro Yasuda, Nobuhiko Hayashi, Takuji Iwashita, Mitsuru Okuno, Tsuyoshi Mukai, Masatoshi Mabuchi, Seiji Adachi, Shinpei Doi, Johji Imura, Eisuke Ozawa, Hisamitsu Miyaaki, Kazuhiko Nakao
Gastrointestinal Endoscopy.2023; 97(6): 1092.     CrossRef
Scope position is a determining factor for diagnostic performance of endoscopic ultrasound-guided fine-needle aspiration for mass lesions in the pancreatic head
Nam Hee Kim, Hong Joo Kim
International Journal of Gastrointestinal Intervention.2023; 12(4): 163.     CrossRef
Endoscopic ultrasound-guided tissue acquisition: Needle types, technical issues, and sample handling
Woo Hyun Paik
International Journal of Gastrointestinal Intervention.2022; 11(3): 96.     CrossRef
EUS‐guided hydrogel microparticle injection in a cadaveric model
Seong‐Hun Kim, Kai Ding, Avani Rao, Jin He, Manoop S. Bhutani, Joseph M. Herman, Amol Narang, Eun Ji Shin
Journal of Applied Clinical Medical Physics.2021; 22(6): 83.     CrossRef
Optimal Techniques for EUS-Guided Fine-Needle Aspiration of Pancreatic Solid Masses at Facilities without On-Site Cytopathology: Results from Two Prospective Randomised Trials
Woo Hyun Paik, Joon Hyuk Choi, Yangsoon Park, Jung Bok Lee, Do Hyun Park
Journal of Clinical Medicine.2021; 10(20): 4662.     CrossRef
Factors affecting cytological results of endoscopic ultrasound guided-fine needle aspiration during learning
Jian-Han Lai, Hsiang-Hung Lin, Ching-Chung Lin
Diagnostic Pathology.2020;[Epub]     CrossRef
Usefulness of 18F‐FDG‐PET/CT in the diagnosis and prediction of recurrence of pancreatic neuroendocrine neoplasms
Asahi Sato, Toshihiko Masui, Akitada Yogo, Yuichiro Uchida, Kenzo Nakano, Takayuki Anazawa, Kazuyuki Nagai, Kyoichi Takaori, Yuji Nakamoto, Shinji Uemoto
Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences.2020; 27(7): 414.     CrossRef
Needle-compatible miniaturized optoelectronic sensor for pancreatic cancer detection
Seung Yup Lee, Julia M. Pakela, Kyounghwan Na, Jiaqi Shi, Barbara J. McKenna, Diane M. Simeone, Euisik Yoon, James M. Scheiman, Mary-Ann Mycek
Science Advances.2020;[Epub]     CrossRef
Outcomes of endoscopic ultrasound‐guided biliary drainage: A systematic review and meta‐analysis
A Hedjoudje, A Sportes, S Grabar, A Zhang, S Koch, L Vuitton, F Prat
United European Gastroenterology Journal.2019; 7(1): 60.     CrossRef
Which Needle Needs to Be Chosen for Better Outcome of Endoscopic Ultrasound-Guided Tissue Acquisition?
Dong Wook Lee, Eun Young Kim
Gut and Liver.2019; 13(3): 223.     CrossRef
Endoscopic Ultrasound-Guided Liver Biopsy Using a Core Needle for Hepatic Solid Mass
Hyung Ku Chon, Hee Chan Yang, Keum Ha Choi, Tae Hyeon Kim
Clinical Endoscopy.2019; 52(4): 340.     CrossRef
A comprehensive review of endoscopic ultrasound core biopsy needles
Theodore W. James, Todd H. Baron
Expert Review of Medical Devices.2018; 15(2): 127.     CrossRef
Ultrasound-Guided Percutaneous Core Needle Biopsy for the Diagnosis of Pancreatic Disease
Ying Huang, Jingwen Shi, Yun-Yun Chen, Kao Li
Ultrasound in Medicine & Biology.2018; 44(6): 1145.     CrossRef
Push vs pull method for endoscopic ultrasound-guided fine needle aspiration of pancreatic head lesions: Propensity score matching analysis
Mitsuru Sugimoto, Tadayuki Takagi, Rei Suzuki, Naoki Konno, Hiroyuki Asama, Yuki Sato, Hiroki Irie, Ko Watanabe, Jun Nakamura, Hitomi Kikuchi, Yuichi Waragai, Mika Takasumi, Minami Hashimoto, Yuko Hashimoto, Takuto Hikichi, Hiromasa Ohira
World Journal of Gastroenterology.2018; 24(27): 3006.     CrossRef
High-resolution endoscopic ultrasound imaging and the number of needle passages are significant factors predicting high yield of endoscopic ultrasound-guided fine needle aspiration for pancreatic solid masses without an on-site cytopathologist
Seok Hoo Jeong, Hyun Hwa Yoon, Eui Joo Kim, Yoon Jae Kim, Yeon Suk Kim, Jae Hee Cho
Medicine.2017; 96(2): e5782.     CrossRef
Risk factors associated with adverse events during endoscopic ultrasound-guided tissue sampling
Kwang Hyuck Lee, Eun Young Kim, Juhee Cho, Danbee Kang, Seungmin Bang, Hyung Kil Kim, Gwang Ha Kim, Hyun Jong Choi, Joung-Ho Han, Seong Woo Jeon, Ji Kon Ryu, Jeong Seop Moon, Tae Hee Lee, Jin Woong Cho, Tae Hyeon Kim, Young Koog Cheon, Chang-Hwan Park, Jo
PLOS ONE.2017; 12(12): e0189347.     CrossRef
Endoscopic ultrasound-guided fine-needle aspiration and cytology for differentiating benign from malignant lymph nodes
Hussein Okasha, Shaimaa Elkholy, Mohamed Sayed, Ahmed Salman, Yahia Elsherif, Emad El-Gemeie
Arab Journal of Gastroenterology.2017; 18(2): 74.     CrossRef
Endoscopic ultrasound-guided fine needle core biopsy for the diagnosis of pancreatic malignant lesions: a systematic review and Meta-Analysis
Yongtao Yang, Lianyong Li, Changmin Qu, Shuwen Liang, Bolun Zeng, Zhiwen Luo
Scientific Reports.2016;[Epub]     CrossRef
Role of endoscopic ultrasound-guided fine needle aspiration in the diagnosis of mass lesions
Chaoqun Han, Rong Lin, Qin Zhang, Jun Liu, Zhen Ding, Xiaohua Hou
Experimental and Therapeutic Medicine.2016; 12(2): 1085.     CrossRef
Pancreatic cancer: diagnosis and treatments
Hong-Yu Li, Zhong-Min Cui, Jiang Chen, Xiao-Zhong Guo, Ying-Yi Li
Tumor Biology.2015; 36(3): 1375.     CrossRef
Contrast-Enhanced Harmonic Endoscopic Ultrasound-Guided Fine-Needle Aspiration in the Diagnosis of Solid Pancreatic Lesions: A Retrospective Study
Xiaojia Hou, Zhendong Jin, Can Xu, Minmin Zhang, Jianwei Zhu, Fei Jiang, Zhaoshen Li, Robert Lane Schmidt
PLOS ONE.2015; 10(3): e0121236.     CrossRef
Key endoscopic ultrasound features of pancreatic ductal adenocarcinoma smaller than 20 mm
Akira Aso, Eikichi Ihara, Takashi Osoegawa, Kazuhiko Nakamura, Soichi Itaba, Hisato Igarashi, Tetsuhide Ito, Shinichi Aishima, Yoshinao Oda, Masao Tanaka, Ryoichi Takayanagi
Scandinavian Journal of Gastroenterology.2014; 49(3): 332.     CrossRef
Endoscopic Ultrasound-Guided Fine Needle Biopsy without Rapid On-Site Cytologic Examination: A Time to Change the Paradigm?
Yeon Suk Kim
Clinical Endoscopy.2014; 47(3): 207.     CrossRef
Fine-Needle Biopsy: Should This Be the First Choice in Endoscopic Ultrasound-Guided Tissue Acquisition?
Eun Young Kim
Clinical Endoscopy.2014; 47(5): 425.     CrossRef