Clinical Outcomes of Endoscopic Submucosal Dissection for Superficial Esophageal Squamous Neoplasms
Jung Soo Park, Young Hoon Youn, Jae Jun Park, Jie-Hyun Kim, Hyojin Park
Clin Endosc. 2016;49(2):168-175.   Published online 2016 Feb 12     DOI: https://doi.org/10.5946/ce.2015.080
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Recent approach for preventing complications in upper gastrointestinal endoscopic submucosal dissection
Waku Hatta, Tomoyuki Koike, Hiroko Abe, Yohei Ogata, Masahiro Saito, Xiaoyi Jin, Takeshi Kanno, Kaname Uno, Naoki Asano, Akira Imatani, Atsushi Masamune
DEN Open.2022;[Epub]     CrossRef
Prevention of delayed bleeding with vonoprazan in upper gastrointestinal endoscopic treatment
Hiroko Abe, Waku Hatta, Yohei Ogata, Tomoyuki Koike, Masahiro Saito, Xiaoyi Jin, Kenichiro Nakagawa, Takeshi Kanno, Kaname Uno, Naoki Asano, Akira Imatani, Tomohiro Nakamura, Naoki Nakaya, Kunio Tarasawa, Kenji Fujimori, Kiyohide Fushimi, Atsushi Masamune
Journal of Gastroenterology.2021; 56(7): 640.     CrossRef
Comparison of Magnifying Endoscopy with Blue Light Imaging and Narrow Band Imaging for Determining the Invasion Depth of Superficial Esophageal Squamous Cell Carcinoma by the Japanese Esophageal Society’s Intrapapillary Capillary Loop Classification
Waku Hatta, Tomoyuki Koike, Yohei Ogata, Yutaka Kondo, Nobuyuki Ara, Kaname Uno, Naoki Asano, Akira Imatani, Atsushi Masamune
Diagnostics.2021; 11(11): 1941.     CrossRef
Management following endoscopic resection in elderly patients with early‐stage upper gastrointestinal neoplasia
Waku Hatta, Takuji Gotoda, Tomoyuki Koike, Atsushi Masamune
Digestive Endoscopy.2020; 32(6): 861.     CrossRef
Endoscopic resection of early squamous neoplasia of the oesophagus: long-term follow-up in a UK population from a tertiary hospital
Jen Yee Kuan, Sameul Baskind, Yeson Kim, Stephen McGrath, Ramakrishna Chaparala, Arash Assadsangabi, Neeraj Prasad, George Regi, Yeng Ang
European Journal of Gastroenterology & Hepatology.2020; 32(7): 789.     CrossRef
Long-term outcomes of endoscopic submucosal dissection and comparison to surgery for superficial esophageal squamous cancer: a systematic review and meta-analysis
Jen-Hao Yeh, Ru-Yi Huang, Ching-Tai Lee, Chih-Wen Lin, Ming-Hung Hsu, Tsung-Chin Wu, Po-Jen Hsiao, Wen-Lun Wang
Therapeutic Advances in Gastroenterology.2020; 13: 175628482096431.     CrossRef

Prediction of Lymph Node Metastasis in Superficial Esophageal Cancer Using a Pattern Recognition Neural Network

Han Chen, Xiaoying Zhou, Xinyu Tang, Shuo Li, Guoxin Zhang
Cancer Management and Research.2020; Volume 12: 12249.     CrossRef
Predictors of technical difficulty during endoscopic submucosal dissection of superficial esophageal cancer
Hiromasa Hazama, Masaki Tanaka, Naomi Kakushima, Yohei Yabuuchi, Masao Yoshida, Noboru Kawata, Kohei Takizawa, Sayo Ito, Kenichiro Imai, Kinichi Hotta, Hirotoshi Ishiwatari, Hiroyuki Matsubayashi, Keita Mori, Hiroyuki Ono
Surgical Endoscopy.2019; 33(9): 2909.     CrossRef
A Case of Esophageal Squamous Cell Carcinoma in situ Arising from Esophageal Squamous Papilloma
Jae Yeong Cho, Dae Young Cheung, Tae Jung Kim, Jae Kwang Kim
Clinical Endoscopy.2019; 52(1): 72.     CrossRef
Endoscopic Submucosal Single- or Multi-tunnel Dissection for Near-Circumferential and Circumferential Superficial Esophageal Neoplastic Lesions
Lin-Lin Zhu, Jun-Chao Wu, Yi-Ping Wang, Du He, Wen-Yan Zhang, Tao Gan, Jin-Lin Yang
Gastroenterology Research and Practice.2019; 2019: 1.     CrossRef
Outcomes of endoscopic submucosal dissection for early oesophageal squamous cell neoplasia at a Western centre
Diane Lorenzo, Maximilien Barret, Sarah Leblanc, Benoit Terris, Frédéric Beuvon, Romain Coriat, Stanislas Chaussade, Frédéric Prat
United European Gastroenterology Journal.2019; 7(8): 1084.     CrossRef
Commentary on “Efficacy of Endoscopic Submucosal Dissection of Esophageal Neoplasms under General Anesthesia”
Soo In Choi, Jun Chul Park
Clinical Endoscopy.2019; 52(3): 205.     CrossRef
Endoscopic Treatment for Esophageal Cancer
Eun Jeong Gong, Do Hoon Kim
The Korean Journal of Helicobacter and Upper Gastrointestinal Research.2019; 19(3): 156.     CrossRef
UEG Week 2019 Oral Presentations
United European Gastroenterology Journal.2019; 7(S8): 10.     CrossRef
Does delayed esophagectomy after endoscopic resection affect outcomes in patients with stage T1 esophageal cancer? A propensity score-based analysis
Shengfei Wang, Yangle Huang, Juntao Xie, Lingdun Zhuge, Longlong Shao, Jiaqing Xiang, Yawei Zhang, Yihua Sun, Hong Hu, Sufeng Chen, Toni Lerut, James D. Luketich, Jie Zhang, Haiquan Chen
Surgical Endoscopy.2018; 32(3): 1441.     CrossRef
Risk factors of electrocoagulation syndrome after esophageal endoscopic submucosal dissection
Dae Won Ma, Young Hoon Youn, Da Hyun Jung, Jae Jun Park, Jie-Hyun Kim, Hyojin Park
World Journal of Gastroenterology.2018; 24(10): 1144.     CrossRef
Endoscopic Treatment for Esophageal Cancer
Yang Won Min
The Korean Journal of Gastroenterology.2018; 71(3): 116.     CrossRef
Endoscopic submucosal dissection under general anesthesia for superficial esophageal squamous cell carcinoma is associated with better clinical outcomes
Byeong Geun Song, Yang Won Min, Ra Ri Cha, Hyuk Lee, Byung-Hoon Min, Jun Haeng Lee, Poong-Lyul Rhee, Jae J. Kim
BMC Gastroenterology.2018;[Epub]     CrossRef
Long-Term Survival and Tumor Recurrence in Patients with Superficial Esophageal Cancer after Complete Non-Curative Endoscopic Resection: A Single-Center Case Series
Ji Wan Lee, Charles J. Cho, Do Hoon Kim, Ji Yong Ahn, Jeong Hoon Lee, Kee Don Choi, Ho June Song, Sook Ryun Park, Hyun Joo Lee, Yong Hee Kim, Gin Hyug Lee, Hwoon-Yong Jung, Sung-Bae Kim, Jong Hoon Kim, Seung-Il Park
Clinical Endoscopy.2018; 51(5): 470.     CrossRef
Endoscopic submucosal dissection followed by chemoradiotherapy for superficial esophageal cancer: choice of new approach
Gen Suzuki, Hideya Yamazaki, Norihiro Aibe, Koji Masui, Naomi Sasaki, Daisuke Shimizu, Takuya Kimoto, Atsushi Shiozaki, Osamu Dohi, Hitoshi Fujiwara, Takeshi Ishikawa, Hirotaka Konishi, Yuji Naito, Eigo Otsuji, Kei Yamada
Radiation Oncology.2018;[Epub]     CrossRef
Efficacy and safety of endoscopic submucosal dissection in elderly patients with esophageal squamous cell carcinoma
Byeong Geun Song, Yang Won Min, Jun Haeng Lee, Hyuk Lee, Byung-Hoon Min, Poong-Lyul Rhee, Jae J. Kim
Surgical Endoscopy.2017; 31(10): 3905.     CrossRef
Comparison of endoscopic ultrasonography and magnifying endoscopy for assessment of the invasion depth of shallow gastrointestinal neoplasms: a systematic review and meta-analysis
Zhang Tao, Chen Yan, He Zhao, Jiawei Tsauo, Xiaowu Zhang, Bing Qiu, Yanqing Zhao, Xiao Li
Surgical Endoscopy.2017; 31(12): 4923.     CrossRef
Endoscopic Submucosal Dissection for Superficial Esophageal Neoplasm: A Growing Body of Evidence
Eun Jeong Gong, Hwoon-Yong Jung
Clinical Endoscopy.2016; 49(2): 101.     CrossRef
Esophageal subepithelial tumor: why tunneling?
Jong-Jae Park
Gastroenterology & Hepatology: Open Access.2016;[Epub]     CrossRef