Current Guidelines in the Management of Upper Gastrointestinal Subepithelial Tumors
Jin Woong Cho, the Korean ESD Study Group
Clin Endosc. 2016;49(3):235-240.   Published online 2016 Feb 22     DOI: https://doi.org/10.5946/ce.2015.096
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Clinical Course of Small Subepithelial Tumors of the Small Bowel Detected on CT
Seohyun Kim, Seung Joon Choi, Su Joa Ahn, So Hyun Park, Young Sup Shim, Jeong Ho Kim
Journal of the Korean Society of Radiology.2022;[Epub]     CrossRef
Gastric Mucosa-associated Lymphoid Tissue Lymphoma: An Important Differential Diagnosis for a Rapidly Growing Gastric Subepithelial Tumor - A Case Report and Literature Review
Nah Ihm Kim, Dong Hyun Kim, Hyun Soo Kim, Seon-Young Park, Hyun A Cho, Ho-Goon Kim
The Korean Journal of Helicobacter and Upper Gastrointestinal Research.2021; 21(1): 86.     CrossRef
Safety and efficacy of surgical and endoscopic resection in the treatment of duodenal subepithelial lesions
Chen Li, Chengbai Liang, Xuehong Wang, Meixian Le, Deliang Liu, Yuyong Tan
Surgical Endoscopy.2021;[Epub]     CrossRef
Endoscopic Resection for Gastric Subepithelial Tumor with Backup Laparoscopic Surgery: Description of a Single-Center Experience
Wei-Jung Chang, Lien-Cheng Tsao, Hsu-Heng Yen, Chia-Wei Yang, Joseph Lin, Kuo-Hua Lin
Journal of Clinical Medicine.2021; 10(19): 4423.     CrossRef
Endoscopic resection in combination with ligation for the treatment of duodenal subepithelial lesions: a single-center experience
De-feng Li, Rui-yue Shi, Feng Xiong, Hai-yang Zhang, Ting-ting Liu, Yan-hui Tian, Zheng-lei Xu, Ben-hua Wu, Ding-guo Zhang, Jun Yao, Li-sheng Wang
Revista Española de Enfermedades Digestivas.2021;[Epub]     CrossRef
Building Radiomics Models Based on Triple-Phase CT Images Combining Clinical Features for Discriminating the Risk Rating in Gastrointestinal Stromal Tumors
Meihua Shao, Zhongfeng Niu, Linyang He, Zhaoxing Fang, Jie He, Zongyu Xie, Guohua Cheng, Jian Wang
Frontiers in Oncology.2021;[Epub]     CrossRef
Predictive Factors for Differentiating Gastrointestinal Stromal Tumors from Leiomyomas Based on Endoscopic Ultrasonography Findings in Patients with Gastric Subepithelial Tumors: A Multicenter Retrospective Study
Sun Moon Kim, Eun Young Kim, Jin Woong Cho, Seong Woo Jeon, Ji Hyun Kim, Tae Hyeon Kim, Jeong Seop Moon, Jin-Oh Kim
Clinical Endoscopy.2021; 54(6): 872.     CrossRef
Gastric Glomus Tumor Diagnosed by Upper Endoscopy
Tim Brotherton, Gebran Khneizer, Eugene Nwankwo, Irfan Yasin, Mike Giacaman
Cureus.2021;[Epub]     CrossRef
Laparoscopic resection is better than endoscopic dissection for gastric gastrointestinal stromal tumor between 2 and 5 cm in size: a case-matched study in a gastrointestinal center
Xiaoyu Dong, Weisheng Chen, Ziming Cui, Tao Chen, Xiumin Liu, Dexin Chen, Wei Jiang, Kai Li, Shumin Dong, Mingyuan Feng, Jixiang Zheng, Zhiming Li, Meiting Fu, Ying Lin, Jiaying Liao, Huijuan Le, Jun Yan
Surgical Endoscopy.2020; 34(11): 5098.     CrossRef
Traction method for endoscopic subserosal dissection
Bianca Maria Quarta Colosso, Mary Raina Angeli Abad, Haruhiro Inoue
VideoGIE.2020; 5(4): 148.     CrossRef
Möglichkeiten und Grenzen der Endosonografie subepithelialer Tumoren
Stephan Hollerbach
Gastro-News.2020; 7(1): 42.     CrossRef
Identification of gastrointestinal stromal tumors from leiomyomas in the esophagogastric junction
Xiaonan Yin, Yuan Yin, Xijiao Liu, Caiwei Yang, Xin Chen, Chaoyong Shen, Zhixin Chen, Bo Zhang, Dan Cao
Medicine.2020; 99(17): e19884.     CrossRef
Clinical course of suspected small gastrointestinal stromal tumors in the stomach
Lian-Song Ye, Yan Li, Wei Liu, Ming-Hong Yao, Naveed Khan, Bing Hu
World Journal of Gastrointestinal Surgery.2020; 12(4): 171.     CrossRef

Gastrointestinal Stromal Tumors of the Small Intestine: Progress in Diagnosis and Treatment Research

Fangxing Peng, Yao Liu
Cancer Management and Research.2020; Volume 12: 3877.     CrossRef
Reliability of Endoscopic Ultrasound Using Miniprobes and Grayscale Histogram Analysis in Diagnosing Upper Gastrointestinal Subepithelial Lesions
Samiullah Khan, Rui Zhang, Weili Fang, Tao Wang, Shu Li, Danna Wang, Yixiang Chang, Lanping Zhu, Bang-mao Wang, Wentian Liu
Gastroenterology Research and Practice.2020; 2020: 1.     CrossRef
Comparison of malignancy‐prediction efficiency between contrast and non‐contract CT‐based radiomics features in gastrointestinal stromal tumors: A multicenter study
Qing‐Wei Zhang, Xiao‐Xuan Zhou, Ran‐Ying Zhang, Shuang‐Li Chen, Qiang Liu, Jian Wang, Yan Zhang, Jiang Lin, Jian‐Rong Xu, Yun‐Jie Gao, Zhi‐Zheng Ge
Clinical and Translational Medicine.2020;[Epub]     CrossRef
Laparoscopy‑assisted endoscopic full‑thickness resection of upper gastrointestinal subepithelial tumors: A single‑center early experience
Prasit Mahawongkajit, Pakkavuth Chanswangphuvana
Molecular and Clinical Oncology.2020;[Epub]     CrossRef
The Two Challenges in Management of Gastric Glomus Tumors
Sheena Mago, Anusha Pasumarthi, David R Miller, Rayan Saade, Micheal Tadros
Cureus.2020;[Epub]     CrossRef
Surgical options for submucosal tumors near the esophagogastric junction: does size or location matter?
Yi-Chun Huang, Chun-Nan Yeh, Ming-Yang Chen, Shang-Yu Wang, Keng-Hao Liu, Chun-Yi Tsai, Ta-Sen Yeh
BMC Surgery.2020;[Epub]     CrossRef
Endoscopic diagnosis and management of gastric subepithelial lesions
Thomas R. McCarty, Marvin Ryou
Current Opinion in Gastroenterology.2020; 36(6): 530.     CrossRef
Management of gastrointestinal subepithelial tumors with endoscopic resection
Chu‐Kuang Chou, Kai‐Sheng Liao, Chi‐Yi Chen, I‐Li Lin, Kun‐Feng Tsai
Advances in Digestive Medicine.2020;[Epub]     CrossRef
Prospective comparative study of endoscopic ultrasonography-guided fine-needle biopsy and unroofing biopsy
Jihye Park, Jun Chul Park, Jeong Hyeon Jo, Eun Hye Kim, Sung Kwan Shin, Sang Kil Lee, Yong Chan Lee
Digestive and Liver Disease.2019; 51(6): 831.     CrossRef
Gastric anisakiasis presenting as a vanishing tumor
Zhehao Dai, Daiki Kobayashi
Journal of General and Family Medicine.2019; 20(4): 159.     CrossRef
2007–2019: a “Third”-Space Odyssey in the Endoscopic Management of Gastrointestinal Tract Diseases
Anastassios C. Manolakis, Haruhiro Inoue, Akiko Ueno, Yuto Shimamura
Current Treatment Options in Gastroenterology.2019; 17(2): 202.     CrossRef
CT Versus Endoscopic Ultrasound for Differentiating Small (2–5 cm) Gastrointestinal Stromal Tumors From Leiomyomas
Cheal Wung Huh, Da Hyun Jung, Joon Sung Kim, Yu Ri Shin, Seung Ho Choi, Byung-Wook Kim
American Journal of Roentgenology.2019; 213(3): 586.     CrossRef
Endoscopic Ultrasound-Guided Fine Needle Aspiration and Biopsy in Gastrointestinal Subepithelial Tumors
Gyu Young Pih, Do Hoon Kim
Clinical Endoscopy.2019; 52(4): 314.     CrossRef
Diagnosis of Gastric Subepithelial Tumors Using Endoscopic Ultrasonography or Abdominopelvic Computed Tomography: Which is Better?
Eun Young Park, Gwang Ha Kim
Clinical Endoscopy.2019; 52(6): 519.     CrossRef
Rare esophageal tumors
N. N. Volchenko, A. S. Mamontov, N. S. Goeva
Onkologiya. Zhurnal imeni P.A.Gertsena.2019; 8(6): 453.     CrossRef
Endoscopic full-thickness resection for gastrointestinal submucosal tumors
Ming-Yan Cai, Francisco Martin Carreras-Presas, Ping-Hong Zhou
Digestive Endoscopy.2018; 30: 17.     CrossRef
Gastric ectopic pancreas mimicking a gastrointestinal stromal tumour: A case report
Zdravko Štor, Jurij Hanžel
International Journal of Surgery Case Reports.2018; 53: 348.     CrossRef
Long-term outcomes of endoscopic submucosal dissection versus laparoscopic resection for gastric stromal tumors less than 2 cm
Yan Meng, Wei Li, Lu Han, Qiang Zhang, Wei Gong, Jianqun Cai, Aimin Li, Qun Yan, Qiuhua Lai, Jiang Yu, Lan Bai, Side Liu, Yue Li
Journal of Gastroenterology and Hepatology.2017; 32(10): 1693.     CrossRef
The Diagnosis of Metastatic Malignant Melanoma Incidentally Found during a National Health Screening Endoscopy: A Case Report
Jeong Seok Lee, Su Jin Kim, Dae Hwan Kang, Hyung Wook Kim, Cheol Woong Choi, Su Bum Park, Chang Woo Yeo, Hyeong Jin Kim
The Korean Journal of Gastroenterology.2017; 70(2): 103.     CrossRef
Contrast-enhanced harmonic endoscopic ultrasonography for differential diagnosis of submucosal tumors of the upper gastrointestinal tract
Ken Kamata, Mamoru Takenaka, Masayuki Kitano, Shunsuke Omoto, Takeshi Miyata, Kosuke Minaga, Kentaro Yamao, Hajime Imai, Toshiharu Sakurai, Tomohiro Watanabe, Naoshi Nishida, Takaaki Chikugo, Yasutaka Chiba, Haruhiko Imamoto, Takushi Yasuda, Andrea Lisott
Journal of Gastroenterology and Hepatology.2017; 32(10): 1686.     CrossRef
Spontaneous peeled ileal giant lipoma caused by lower gastrointestinal bleeding
Jung Ho Kim, Hyun Hwa Yoon, Seok Hoo Jeong, Hyun Sun Woo, Won-Suk Lee, Seung Joon Choi, Seog Gyun Kim, Seung Yeon Ha, Kwang An Kwon
Medicine.2017; 96(51): e9253.     CrossRef
Endoscopic submucosal dissection for silent gastric Dieulafoy lesions mimicking gastrointestinal stromal tumors
Xue Chen, Hailong Cao, Sinan Wang, Dan Wang, Mengque Xu, Meiyu Piao, Bangmao Wang
Medicine.2016; 95(36): e4829.     CrossRef
Endoscopic Ultrasonography in the Diagnosis of Gastric Subepithelial Lesions
Eun Jeong Gong, Do Hoon Kim
Clinical Endoscopy.2016; 49(5): 425.     CrossRef
Is Endoscopic Ultrasonography Adequate for the Diagnosis of Gastric Schwannomas?
Eun Jeong Gong, Kee Don Choi
Clinical Endoscopy.2016; 49(6): 498.     CrossRef
A Case of Endoscopically Treated Gastric Lymphangioma
Mo-Eun Jung, Tae Ho Kim, Sok Won Han
The Korean Journal of Helicobacter and Upper Gastrointestinal Research.2016; 16(4): 235.     CrossRef