Effectiveness of Endoscopic Sclerotherapy with Aluminum Potassium Sulfate and Tannic Acid as a Non-Surgical Treatment for Internal Hemorrhoids
Yuichi Tomiki, Jun Aoki, Shunsuke Motegi, Rina Takahashi, Toshiaki Hagiwara, Yu Okazawa, Kosuke Mizukoshi, Masaya Kawai, Shinya Munakata, Shun Ishiyama, Kiichi Sugimoto, Kazuhiro Sakamoto
Clin Endosc. 2019;52(6):581-587.   Published online 2019 Jul 24     DOI: https://doi.org/10.5946/ce.2019.017
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Laparoscopic anterior resection for rectal stenosis caused by ALTA injection for internal hemorrhoids: A case report
Masanori Yoshimitsu, Hiroyuki Egi, Mayumi Kaneko, Manabu Shimomura, Keishi Hakoda, Masashi Miguchi, Toshihiko Kohashi, Jun Hihara, Naoki Hirabayashi, Hideki Ohdan
Asian Journal of Endoscopic Surgery.2021; 14(2): 271.     CrossRef
Cap-assisted endoscopic sclerotherapy for internal hemorrhoids: technique protocol and study design for a multi-center randomized controlled trial
Xia Wu, Quan Wen, Bota Cui, Yafei Liu, Min Zhong, Yu Yuan, Lihao Wu, Xiaoyin Zhang, Yunlian Hu, Muhan Lv, Qianneng Wu, Suyu He, Yan Jin, Shuxin Tian, Rong Wan, Xin Wang, Long Xu, Jianling Bai, Guangming Huang, Guozhong Ji, Faming Zhang
Therapeutic Advances in Gastrointestinal Endoscopy.2020; 13: 263177452092563.     CrossRef
Gluteal-fold flap repair of rectovaginal fistula caused by aluminum potassium sulfate hydrate-tannic acid injection for internal hemorrhoids: a case report
Masanori Yoshimitsu, Hiroyuki Egi, Shogo Nagamatsu, Manabu Shimomura, Keishi Hakoda, Masashi Miguchi, Toshihiko Kohashi, Masazumi Okajima, Hideki Ohdan
Surgical Case Reports.2020;[Epub]     CrossRef
Progress in endoscopic treatment of hemorrhoids
Wenzhuang Ma, Jintao Guo, Fan Yang, Christoph F. Dietrich, Siyu Sun
Journal of Translational Internal Medicine.2020; 8(4): 237.     CrossRef
Endoscopic Sclerotherapy with Aluminum Potassium Sulfate and Tannic Acid: An Effective and Less Invasive Strategy for Internal Hemorrhoids
Naoki Muguruma, Tetsuji Takayama
Clinical Endoscopy.2019; 52(6): 521.     CrossRef