Endoscopic Ultrasound Through-the-Needle Biopsy for the Diagnosis of an Abdominal Bronchogenic Cyst
Jessica Cassiani, Stefano Francesco Crinò, Erminia Manfrin, Matteo Rivelli, Armando Gabbrielli, Alfredo Guglielmi, Corrado Pedrazzani
Clin Endosc 2021;54(5):767-770.   Published online 2021 Feb 17     DOI: https://doi.org/10.5946/ce.2020.195
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Optimal resection of gastric bronchogenic cysts based on anatomical continuity with adherent gastric muscular layer: A case report
Masayoshi Terayama, Koshi Kumagai, Hiroshi Kawachi, Rie Makuuchi, Masaru Hayami, Satoshi Ida, Manabu Ohashi, Takeshi Sano, Souya Nunobe
World Journal of Gastrointestinal Surgery.2023; 15(6): 1216.     CrossRef
Retroperitoneal tumor finally diagnosed as a bronchogenic cyst: A case report and review of literature
Yang-Yang Gong, Xin Qian, Bo Liang, Ming-Dong Jiang, Jun Liu, Xing Tao, Jing Luo, Hong-Jian Liu, You-Gang Feng
World Journal of Clinical Cases.2022; 10(19): 6679.     CrossRef
Endoscopic resection in the treatment of intramural esophageal bronchogenic cysts: A retrospective analysis of 17 cases
Jiao Jiao, Xiaofei Fan, Lili Luo, Zhongqing Zheng, Bangmao Wang, Wentian Liu
Digestive and Liver Disease.2022; 54(12): 1691.     CrossRef
Subdiaphragmatic bronchogenic cysts: Case series and literature review
Jianchun Xiao, Xueyang Zhang, Hongru Zhou, Tao Hong, Binglu Li, Xiaodong He, Wei Liu
Frontiers in Medicine.2022;[Epub]     CrossRef