Rotatable sphincterotome as a rescue device for endoscopic retrograde cholangiopancreatography cannulation: a single-center experience
Takeshi Okamoto, Takashi Sasaki, Tsuyoshi Takeda, Takafumi Mie, Chinatsu Mori, Takaaki Furukawa, Yuto Yamada, Akiyoshi Kasuga, Masato Matsuyama, Masato Ozaka, Naoki Sasahira
Clin Endosc 2024;57(1):96-104.   Published online 2023 Apr 25     DOI: https://doi.org/10.5946/ce.2022.248
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Non-tip and rotatable sphincterotome for biliary cannulation in patients with Roux-en-Y gastrectomy
Haruo Miwa, Kazuya Sugimori, Kazuki Endo, Ritsuko Oishi, Hiromi Tsuchiya, Takashi Kaneko, Shin Maeda
Endoscopy.2024; 56(S 01): E103.     CrossRef